Dobry Wiatr dla Regionów

Warsztaty

poniedziałek, 19 stycznia 2015 00:00
  • Cykl warsztatów „Procedury w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej” dla administracji publicznej, liderów opinii, dziennikarzy.


Celem warsztatów jest poszerzanie wiedzy z zakresu wydawania decyzji środowiskowych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich standardów ochrony środowiska.

W ramach działań zaplanowane jest 6 edycji warsztatów. Ich tematyka została dostosowana do specyfikacji poszczególnych regionów i przedstawia się następująco:

1. Energetyka wiatrowa w polskim krajobrazie- TORUŃ - 27.06.2014

Zapraszamy do zapoznania się z:

-   programem warsztatów,
-   relacją z warsztatów,
-   galerią zdjęć.

2. NIMBY na PIMBY – jak kształtować świadomą akceptację inwestycji wiatrowych – GDAŃSK, 04.09.2014

Warsztaty objęte zostały Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego

Zapraszamy do zapoznania się z:

-   programem warsztatów,
-   relacją z warsztatów,
-   galerią zdjęć.

3. Akustyka i oddziaływanie na zdrowie człowieka – KRAKÓW, 06.10.2014

Warsztaty objęte zostały Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego

Zapraszamy do zapoznania się z:

-   programem warsztatów,
-   relacją z warsztatów.

4. Dobra decyzja środowiskowa gwarancją sukcesu – Warszawa, 17.11.2014

Warsztaty objęte zostały Patronatem Honorowym Wojewody Mazowieckiego


oraz Patronatem Honorowym Marszałka MazowieckiegoZapraszamy do zapoznania się z:

-   programem warsztatów,
-   relacją z warsztatów,
-   galerię zdjęć.

5. Energetyka wiatrowa a ochrona przyrody – GORZÓW WIELKOPOLSKI, 10.02.2015

Warsztaty objęte zostały Patronatem Honorowym Wojewody Lubuskiego
Zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatów.

6. Energetyka wiatrowa a ochrona środowiska – ŁÓDŹ, 17 marca 2015

Zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatów.


Warsztaty są bezpłatne, dedykowane kameralnej grupie (do 20 osób).

Kryteria doboru uczestników:
- pierwszeństwo w udziale mają pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele organów wydających decyzje  – pracownicy gmin i powiatów (w tym wójtowie, starostowie i burmistrzowie);
- w drugiej kolejności przyjmowani będą pracownicy RDOŚ oraz Powiatowych Inspekcji Sanitarnych;
- w ostatniej kolejności przyjmowane będą osoby uczestniczące w konsultacjach przy wydawaniu decyzji środowiskowych.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

OrganizatorPolskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej

 

 


Patron medialny

Portal Samorządowy