Dobry Wiatr dla Regionów

Konferencje

środa, 23 lipca 2014 12:05

Konferencje regionalne „Dobry wiatr dla regionów”


W ramach projektu zaplanowanych jest sześć konferencji, które stanowią odpowiedź na potrzebę podniesienia jakości debaty społecznej dotyczącej przyszłości energetycznej w różnych regionach Polski, w tym przede wszystkim wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


W programie każdej konferencji zostały uwzględnione zagadnienia związane z uwarunkowaniami i specyfiką danego regionu. Podczas konferencji omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: aktualny stan prawny, uwarunkowania lokalizacyjne, oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko, przyrodę, krajobraz i zdrowie mieszkańców, wpływ energetyki wiatrowej na rozwój przemysłu, turystyki, a także na sytuację gospodarczą i bezpieczeństwo energetyczne regionów.
Udział w planowanych wydarzeniach jest bezpłatny.

 

 

Konferencje odbędą się w:

- Poznaniu, 09.09.2014 (program) Zarejestruj się!
- Kielcach, 22.09.2014 (program) Zarejestruj się!
- Wrocławiu, 21.10.2014 (program) Zarejestruj się!
- Lublinie, 26.11.2014 (program) Zarejestruj się!
- Suwałkach, 25.02.2015 (program) Zarejestruj się!
- Rzeszowie, 31.03.2015 (program) Zarejestruj się!

 

 

Konferencje regionalne adresowane są do:

- władz i urzędników lokalnych
- liderów opinii  (prawników, nauczycieli, lekarzy)
- dziennikarzy
- przedstawicieli organizacji ekologicznych
- przedstawicieli inwestorów
- mieszkańców
- wszystkich osób zainteresowanych energetyką wiatrową


Zarejestruj się.

 

Cykl konferencji regionalnych został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska

  

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

OrganizatorPolskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej

 

 


Patron medialny

Portal Samorządowy